Vision, affärsidé och mål

Vision

Cybercoms vision är att vara kundens mest betrodda affärspartner i den uppkopplade världen.

Affärsidé

Cybercom stärker företags och organisationers verksamheter och affärer genom att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter.

Operativa mål

Cybercoms operativa mål är att:

  • Inom tre år uppfattas som det mest välkända och respekterade varumärket inom Connectivity hos kunder, medarbetare och på arbetsmarknaden.
  • Inom tre år bli ledande leverantör av tjänster inom Connectivity på den nordiska marknaden i kombination med en välbalanserad global leveranskapacitet.
  • Inom tre år ha en balanserad kundportfölj med 30 procent av omsättningen från telekom, 30 procent från offentlig sektor och 30 procent från tillverkande industri.
  • Inom tre år bredda kundbasen så att de tio största kunderna står för 35 procent av omsättningen och ingen enskild kund står för mer än 15 procent av omsättningen.

Långsiktiga finansiella mål

Styrelsen fastställde 2011 långsiktiga finansiella mål för Cybercom. Dessa mål ligger kvar med prioritering på lönsamhet och skuldsättningspolicy.

Lönsamhet

Cybercom ska höra till de mer lönsamma bolagen bland sina närmast jämförbara konkurrenter och nå en EBIT- marginal om 10 procent.

Tillväxt

Cybercom ska sträva efter en tillväxt om 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Förvärvspolicy

Organisk tillväxt och lönsamhet är de viktigaste målsättningarna för Cybercom men selektiva förvärv som är värdeskapande och bidrar till tillväxten kommer att utvärderas mot strategin.

Skuldsättningspolicy

Cybercom ska ha en nettoskuld som över tid inte överstiger 30 procent av det egna kapitalet.

Utdelningspolicy

Cybercom ska betala en utdelning till sina aktieägare på minst 30 procent av nettoresultatet, under förutsättning att inga särskilda överväganden föreligger när det gäller bolagets finansiella situation eller planer.