Connectivity

Vi ser den uppkopplade världen som ett enda stort ekosystem där allt blir mer beroende av varandra – oavsett om det är människor, organisationer, företag, applikationer, maskiner eller tjänster. Det handlar om allt från bilar, flygplan eller hissar som kommunicerar med andra enheter, elmätare som läser av varandra, mobila betalningssystem till komplexa telekomnät.

Allt kommunicerar och interagerar - och det ska fungera sömlöst dygnet runt, oavsett plattform eller teknisk lösning. Att få det hela att fungera genom tekniska lösningar har vi sammanfattat i ett nyckelord. Vi kallar det för Connectivity som betyder just koppla samman. Det är vår kärnkompetens.