Tjänsteerbjudande

Cybercoms tjänsteerbjudande delas in i fyra områden:

  • Connected Engineering
  • Connectivity Management
  • Digital Solutions
  • Secure Connectivity

Inom dessa fyra områden erbjuder Cybercom konsulttjänster, strategi och rådgivning, test och kvalitetssäkring, säkerhetslösningar, systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning och hosting. Leveransen sker både med lokala resurser och med hjälp av global leveransförmåga.

 

 

Connected Engineering

Människor, organisationer, företag, enheter, maskiner och system kommunicerar med varandra alltmer. Genom att förstå kundens affär och användarmiljö utvecklar Cybercom kommunikationslösningar där det finns tydliga vinster i att transformera processer genom digital sammankoppling av enheter. Cybercom erbjuder allt från plattformsutveckling till molnbaserade lösningar.

Exempel på uppdrag

Cybercom har i flera år arbetat nära en av världens största hisstillverkare i dess utveckling av hissystem. Cybercom har utvecklat kundens mjukvarusystem för att kontrollera hissystem i allt från enskilda byggnader till stora anläggningar som till exempel en större internationell flygplats. Mjukvarusystemet gör att hissarna kan kommunicera med varandra och andra transportsystem som till exempel rulltrappor. Detta effektiviserar utnyttjandet av hissystemen och gör att transporttiden minimeras vid användandet av hissarna. Mjukvarusystemet gör även att operatörerna får en helhetsbild om hur hissystemet för tillfället fungerar med information om kapacitetsutnyttjande, störningar, problem och historisk statistik för att kunna optimera utnyttjandet. Idag används mjukvarusystemet som ett komplement till kundens hissprodukter runt om i världen.

Connectivity Management

I takt med att människor och enheter kommunicerar alltmer via nätverk och datatrafiken ökar i världen, erbjuder Cybercom bland annat rådgivning, industri- och säkerhetsanalys i samband med nyttomaximering, expansion och uppgradering av nätverk för att möta en ökande efterfrågan av kapacitet.

Exempel på uppdrag

Cybercom har assisterat en teleoperatör i uppbyggnaden av ett nytt mobilnät i Rwanda. I uppdraget ingick att driva projektet från den initiala projektstarten tills det att näten nått full kapacitet och överlämnats till slutkunden. Idag fortsätter Cybercom sitt nära samarbete med kunden i Rwanda för att stödja kunden i dess fortsatta utbyggnad av telekomnäten och optimering av nätens prestanda.

Digital Solutions

Erbjudandet handlar om att hjälpa företag att utnyttja de möjligheter som finns i användandet av IT för att exempelvis stärka tillväxten, reducera kostnader/förbättra produktiviteten samt att säkerställa säkerheten. Cybercom utvecklar system, onlinestrategier och digitala lösningar.

Exempel på uppdrag

Cybercom har sedan flera år ett nära samarbete med en av världens större mobiltelefontillverkare för flertalet av företagets outsourcade verksamheter.

Tillsammans med kunden har Cybercom definierat, utvecklat och förvaltat kundens omfattande och breda närvaro online, vilket bland annat omfattar kundens webbplats, e-handelslösning, kampanjsajter samt mobila kanaler och applikationer.

Tack vare global leveransförmåga och hög kvalitets- och servicenivå har Cybercom snabbt och kostnadseffektivt kunnat leverera enligt kundens önskemål och krav. Därigenom har kunden på ett effektivt sätt fått den flexibilitet och snabbhet kunden behövt för sina produktlanseringar och varumärkesförändringar. Genom att utnyttja sin globala leveransförmåga, fortsätter Cybercom att ta hand om viktiga delar av kundens applikationer och skapar därigenom en stabil, effektiv och säker applikationsmiljö för kunden.

Secure Connectivity

Cybercom hjälper kunderna att på ett tidigt stadium identifiera och minimera IT-risker.

I takt med att vi blir alltmer mobila med alltmer vital information i molntjänster ökar samtidigt kravet på ökad IT-säkerhet. Vem ska informationen vara tillgänglig för, hur ser integriteten och sekretessen ut? Hur väl rimmar IT-säkerheten med ökade krav på compliance?

Det handlar om att avväga risker mot kraven på öppenhet och tillgänglighet. Risk och säkerhet är två kommunicerande kärl, ständigt beroende av varandra där varje investering i IT måste vägas mot risk och där de ekonomiska konsekvenserna av olika beslut kräver noggranna analyser. Cybercoms experter analyserar riskerna för en cyberattack, tar fram säkerhetspolicyer, compliancetjänster eller ger råd om hur man skyddar känslig data.