Sverige

Region Nordost

Cybercoms största verksamhet, med cirka 345 medarbetare, bildar genom kontoren i Stockholm, Östersund och Sundsvall region Sverige Nordost. I Stockholm finns cirka 290 medarbetare som delar kontoret på västra Kungsholmen tillsammans med moderbolaget. Denna verksamhet är ursprunget till Cybercom som grundades 1995 och som 1999 noterades på Stockholmsbörsen. Bland de första kunderna var Ericsson, Telia och även myndigheter och verk som Skatteverket och FMV. Dessa är fortfarande stora viktiga kunder för bolaget. Till regionen hör även ett kontor i Sundsvall med cirka 15 medarbetare och ett i Östersund med cirka 40 medarbetare. Utöver dessa sysselsätter Cybercom Sverige Nordost närmare 70 partners och andra konsulter i Mälardalen och norra Sverige, framförallt med uppdrag inom offentlig sektor där Cybercom har vunnit många eftertraktade ramavtal de senaste åren. Uppdrag inom offentlig sektor står för närmare hälften av Cybercoms omsättning i den här regionen, resterande del av regionens omsättning kommer från uppdrag inom branscherna telekom, industri och handel. I Östersund handlar uppdraget mycket om komplex och tung teknik till såväl försvarssektorn som telekomsektorn, ofta med en särskild spets mot säkerhet.

Den huvudsakliga inriktningen är erbjudande inom affärsdomänen Digital Solutions. I Stockholm finns även största delen av Cybercoms konsulter inom Secure Connectivity samlad. Cybercom hjälper kunder att uppnå sina affärsmål genom att öka sin affär alternativt effektivisera sin verksamhet genom att skapa nya digitala tjänster och erbjudanden som förmedlas på ett säkert sätt över internet, exempelvis webbplatser, e-handel, sociala medier samt mobila lösningar. Cybercoms erbjudanden bygger på bolagets styrka att kombinera många års erfarenhet och kompetens inom affärsverksamhet och IT.

Exempel på större kunder är Assa Abloy, Ericsson, FMV, Inera, H&M, Tele2, TeliaSonera, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Från och med 2013 leder Annika Eriksson region Nordost. Annika är i grunden systemutvecklare och började på Cybercom redan 1999, då som projektledare och har genom åren drivit många av bolagets större kundprojekt samt haft olika ledande roller inom Stockholmsverksamheten.

– Vi är en stark aktör i den uppkopplade världen, där vi hjälper våra kunder att ta marknadsandelar eller effektivisera sin verksamhet genom digitala lösningar. Kommunikationsteknologin gynnar oss alla, individer såväl som företag, och lockar till nya beteenden. Vår roll är att guida kunderna rätt i det digitala landskapet. Min passion ligger i mobilitetens möjligheter – det mobila samhället som stöttar allas vår vardag, säger Annika Eriksson.

Region Mitt

Med 270 medarbetare är region Mitt den näst största verksamheten i Sverige. Verksamheten täcker kontoren i Göteborg med cirka 150 medarbetare, Huskvarna med cirka 30 medarbetare och Linköping med cirka 90 medarbetare.

Huvudinriktningen är affären inom Connected Engineering där Cybercom hjälper produktutvecklande bolag att utveckla sina affärer i det uppkopplade samhället. I Göteborg är Ericsson, AB Volvo och Volvo Cars stora kunder. Cybercom är industriexpertpartner åt Ericsson för utveckling av tjänster och produkter för fordonsindustrin och har utvecklat ett koncept för att koppla upp föraren och fordonet till molnet med Ericssons produkt ”Multiservice Delivery Platform” som bas. Cybercom är också Volvo Cars specialistleverantör inom elektronik och mjukvaruutveckling och har utvecklat lösningar för Volvo Cars första uppkopplade infotainmentlösning. Internationellt är Cybercom en ledande leverantör av Bluetoothlösningar med utveckling i både Göteborg och Huskvarna och med internationella kunder som BMW, Freescale, JCI, Magneti Marelli, PLDS och QNX. En annan viktig kund för verksamheten i Huskvarna är Kapsch TrafficCom i Jönköping som utvecklar vägtullsystem för en internationell marknad. I Linköping är Saab, Ericsson och Sectra stora kunder. 

Cybercom bidrar till SAAB:s utveckling av Gripen och Saab:s del i UAV-projektet Neuron som är en obemannad smygfarkost, samt kommunikation och marksystem.

Johan Wallin som leder region Mitt kom till verksamheten redan 2002. Johans yrkesmässiga karriär har sedan 90-talet handlat om affärsutveckling av tjänster för den uppkopplade världen. Han jobbade då med Ericssons utrullning av GSM och 3G internationellt, långt innan det riktiga kommersiella genomslaget kom på bred front. Då var tjänsterna teknikstyrda, det vill säga det handlade om vad som var möjligt genom tekniken. Idag är det efterfrågan som styr och det handlar om att realisera affärer eller stärka varumärket.

– Min vision satte sikte på det uppkopplade samhället redan på 90-talet och det är oerhört stimulerande att se de tjänster, funktioner och möjligheter som realiseras nu. Hela branschen har mognat och tekniken är nu en möjliggörare för både företag och privatpersoner. Det handlar om identitet och ditt varumärke på den digitala arenan. Affärsvärden kan nu börja förverkligas. Det är också fantastiskt att se hur internet och tekniken öppnar upp och möjliggör spridning av kunskap, det handlar om en demokratisk fråga som realiseras, säger Johan Wallin.

Region Syd

Utifrån kontoren i Malmö och Karlskrona arbetar Cybercoms konsulter med företag och myndigheter i hela södra Sverige. Totalt har verksamheten drygt 215 medarbetare varav cirka 200 i Malmö.

I huvudsak är verksamheten inriktad på att utveckla, integrera och förvalta digitala och mobila applikationer eller system. Bland kunderna finns till exempel Doro, Mobill, Perstorp, QlikTech, ST-Ericsson, Sony Mobile och Verisure.

Ungefär hälften av omsättningen kommer från uppdrag inom området Digital Solutions och hälften från området Connected Engineering. En stor del av verksamheten jobbar med avancerad test och verifiering av mobila plattformar. Detta har blivit ett allt viktigare område för företagen då produkter och tjänster ska lanseras i snabb takt på många olika plattformar för att kunna stärka eller behålla en marknadsposition. Det kan bli väldigt kostsamt för ett företag om en produkt lanseras med fel eller osäkra funktioner. Dagens slutanvändare är kräsen; mobila tjänster ska fungera och därtill vara användarvänliga.

Cybercoms expertis ligger även inom området UX (User Experience), det vill säga upplevelsen som användaren får genom att använda produkten eller systemet. Det är till exempel viktigt att gränssnittet som produkten eller lösningen har är enkelt att förstå, iögonfallande och trevligt att använda. Under de senaste åren har många nya typer av företag tagit steget ut på den mobila marknaden genom att lansera sina tjänster via en mobil eller annan plattform. Cybercom hjälper företag som bland andra IDG, Nationalencyklopedin, SF och SMHI att utveckla mobila applikationer. Cybercoms uppdrag börjar ofta inom strategi- och konceptutveckling för att fortsätta i utveckling och utrullning av de nya mobilapplikationerna.

Henrik Benckert leder verksamheten region Syd sedan första januari 2013. Henrik började på Cybercom 2005. Han är civilingenjör och innan han kom till Cybercom var han bland annat anställd i Sony där han var projektledare för utveckling av olika funktioner i mobiltelefoner.

– I Skåne samlas ett kluster av innovativa tekniska företag och det stimulerar oss att vara snabbfotade och ständigt driva utvecklingen framåt. Det är en miljö som jag trivs i. Nu ser vi också ett nyvaknat och stort intresse från kunder i regionen, utöver de stora telekombolagen som traditionellt varit våra kunder. Vi hjälper dessa företag att nå en bredare kundkrets genom nya kanaler och med nydanande och säkra tjänster, säger Henrik Benckert.