International

Singapore/Dubai

Cybercoms internationella verksamhet är framförallt det vi kallar för Connectivity Management och handlar om att hjälpa operatörer eller liknande företag att tjäna pengar på och förbättra nyckeltalen i deras investeringar i mobila nät. Ibland handlar uppdragsrollen om så kallad Vendor Management, det vill säga Cybercom hanterar operatörens kravställning och uppföljning mot dess leverantör. Cybercom hjälper också kunderna att söka licenser för näten, planera och bygga ut mobila nät eller att optimera de nät som operatören redan har. Trenden kommer att vara mer fokuserad på att förbättra användarupplevelsen av näten, Vendor Management, och grön miljövänlig kraft för att driva näten. Totalt ingår 35 medarbetare i den här verksamheten men Cybercom har ett nätverk av partners och enskilda underkonsulter som hjälper till i projekten vilka ofta sker i utvecklingsländer. Cybercom driver projekt i Afrika, Sydostasien, Mellanöstern och Latinamerika. Den här expertisen förvärvade Cybercom 2005 genom Netcom Consultants som grundades 1993. Redan då var Millicom en viktig kund och är den största kunden även idag.

Andra kunder är M1 i Singapore, VMS i Vietnam, Axiata i Sydostasien samt Telenor och Tele2 i Europa.

Conny Karlsson leder sedan 2005 Cybercoms internationella verksamhet som från och med december 2012 har huvudkontoret i Dubai. Han har dubbla examina: Civilingenjör från KTH och EMBA från Handelshögskolan, Stockholm. Med lång erfarenhet från ledande och säljande roller inom telekombranschen, där han började sin yrkesmässiga bana på Telia i mitten av 90-talet, har Conny framgångsrikt utvecklat Cybercoms Connectivity Management erbjudande och vunnit kunders och konsulters förtroende i en mångkulturell kontext.

– I den uppkopplade världens vision är det ett naturligt fokus på de nya mobila enheterna och tjänsterna, men det glöms ofta bort att stora investeringar i mobilnäten behövs för att stödja denna vision. Ingen enhet, applikation eller tjänst kan lyckas utan ett nätverk med hög kvalitet och hög bandbredd. Vårt fokus är att maximera avkastningen på dessa investeringar genom att hantera kundens upplevelse, optimera effektiviteten och säkerställa kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för hur näten ska drivas. Vi satsar också på de snabbt växande marknaderna i Mellanöstern, Afrika, Sydostasien och Latinamerika där den största tillväxten inom mobil användning kommer att vara under de närmaste 5–10 åren. Våra tjänster hjälper människor i dessa regioner att få tillgång till internet vilket öppnar upp för landets utveckling och demokratisering. Utbildningar online, e-hälsa och mobila myndighetstjänster är exempel på vad som kan möjliggöras i ett land som hittills saknat god nätverksinfrastruktur, säger Conny Karlsson.

Polen

Cybercom har sedan 2007 verksamhet i Polen och kontor i Warszawa, med cirka 40 medarbetare samt i universitetsstaden Łódź med cirka 60 medarbetare. Cybercoms polska verksamhet adresserar kunder både nationellt och internationellt. Till systerbolagen i Norden agerar de polska kollegorna som nearshore resurser i projekt med så kallad blended delivery, det vill säga att leveranser i ett uppdrag sker från olika länder på det mest effektiva sättet. Under de senaste åren har Cybercom även etablerat sig som en lokal aktör i Polen och skapat en lönsam affärsverksamhet där. Det har även tillfört kunder utanför Norden och Polen, i närliggande länder som Schweiz, Frankrike, Belgien och Tyskland. På kundlistan finns flera internationella telekombolag men även bolag inom handel, logistik, finans och media.

Cybercoms polska konsulter erbjuder tjänster inom Digital Solutions, Connected Engineering och Secure Connectivity. Uppdragen är till stor del outsourcing, traditionell mjukvaruutveckling, applikationsutveckling och test för mobila applikationer eller säkerhetstester för tjänster online. Ett exempel är Cybercoms bidrag till design och implementering av Sicaps produkt Secure Me som gör det möjligt för operatörer att konfigurera, uppdatera och hantera abonnenters SIM-kort och mobiltelefoner trådlöst på distans. Denna produkt visades upp på den stora mässan Mobile World Congress i Barcelona.

Piotr Ciski leder Cybercoms polska verksamhet och är också ansvarig för utveckling av koncernens leveransprocess. Piotr kom till Cybercom 2008 och har lång erfarenhet inom IT och telekom genom sin yrkeskarriär i bolag som Computaris Ltd., Gtech EE och Tieto. Under Piotrs ledning har den polska verksamheten haft en bra lönsamhetsutveckling 2012 och Cybercom utsågs dessutom till Polens näst bästa arbetsgivare 2012.

– Med vår kompetens inom Connected Engineering, Digital Solutions och även Secure Connectivity kan vi tillgodose behoven hos de mest krävande IT-projekten både i Polen och utomlands. Med en sådan portfölj av kunskaper ser vi fram emot nya utmaningar och spännande projekt under 2013, säger Piotr Ciski.

Danmark

Cybercom har ett kontor i Köpenhamn med drygt 30 medarbetare. Sedan 2012 leder Ebbe Bo Hansen verksamheten. Viktiga kunder är bland andra Danska spel, Köpenhamns kommun och PFA Pension.

Indien

Cybercom och Datamatics formade 2005 ett joint venture. Kontoret ligger i Mumbai och har cirka 120 medarbetare, varav hälften konsolideras i Cybercom koncernens antal anställda. Den indiska verksamheten har fram till och med 2012 ingått i Segment Sverige då den integrerats med den svenska verksamheten och dess leveranser. Uppdragen som förläggs i Indien handlar ofta om utveckling och förvaltning eller så kallad Application Management med 24/7 service. Att kunna erbjuda leverans från Norden och Indien, så kallad blended delivery, i samma projekt till kunderna blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftigt som konsultbolag.