Vår organisation

Cybercoms verksamhet är indelad i segmenten Sverige, Finland och International. Den svenska verksamheten är från och med 1 januari 2013 indelad i regionerna Nordost, Mitt och Syd. International är indelad i Singapore, Polen, Indien och Danmark.