I siffror

Nyckeltal

  Q1 Q2 Q3 Q4 2012
Omsättning 374,8 336,8 273,9 353,7 1 339,2
Rörelseresultat, EBITDA 26,3 2,6 4,5 -3,2 30,2
EBITDA löpande verksamhet 26,3 7,6 4,5 25,2 63,6
EBITDA marginal, % 7,0 0,8 1,6 -0,9 2,3
EBITDA marginal löpande verksamhet, % 7,0 2,3 1,6 7,1 4,7
Rörelseresultat, EBIT 18,5 -16,6 -2,9 -10,4 -11,4
EBIT löpande verksamhet 18,5 0,1 -2,8 18,0 33,8
EBIT marginal, % 4,9 -4,9 -1,1 -2,9 -0,9
EBIT marginal löpande verksamhet, % 4,9 0,0 -1,0 5,1 2,5
Periodens resultat 9,1 -21,2 -4,3 -36,7 -53,1
Resultat per aktie, SEK 0,16 -0,38 -0,08 -0,24 -0,67
Antal anställda 1 533 1 387 1 365 1 335 1 335

Omsättning per segment

Antal anställda per segment

Omsättning per bransch

Utbildningsnivå