Året i korthet

Q1

 • Niklas Flyborg utses till VD och koncernchef i Cybercom
 • Cybercom utses till industriexpertpartner åt Ericsson för utveckling av tjänster och produkter till uppkopplade fordon
 • Cybercom vinner avtal med finska Utbildningsstyrelsen för hosting och kapacitetstjänster
 • Cybercom får storaffär av globalt företag gällande verifiering av hårdvara inom mobila tjänster
 • Cybercom får globalt förvaltningsuppdrag av ASSA ABLOY

Q2

 • Camilla Öberg tillträder som finanschef
 • På årsstämman väljs Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman till nya ledamöter i Cybercoms styrelse
 • Cybercom avyttrar den kinesiska verksamheten
 • Cybercom vinner kontrakt med en telekom-operatör i Västafrika
 • Cybercom får ramavtal med PostNord
 • Cybercom levererar Bluetooth®-kommunikation för Freescales mikroprocessorlösning Vybrid
 • Cybercom levererar Bluetooth®-kommunikation för QNX Software Systems infotainmentplattform QNX CAR 2
 • Cybercom levererar system för hantering av efterfrågan på el åt Skapat Energia
 • Cybercom tecknar ramavtal med Köpenhamns kommun
 • Cybercom tecknar avtal med sju landsting
 • Cybercom utvecklar populär Brandrisk-app
 • Cybercom tecknar avtal med Skandia
 • Cybercom utvecklar Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets digitala kanaler med nya interaktiva webbplatser och ökad närvaro i sociala medier

Q3

 • Styrelsen utser Hampus Ericsson till ny ordförande i Cybercom. Han ersätter Jon Risfelt som begärt utträde
 • Cybercom genomför en nyemission om cirka 126 MSEK före emissionskostnader
 • Cybercom stänger kontoret i Rumänien
 • Cybercom och ST-Ericsson tecknar avtal omfattande outsourcing av tjänster och Cybercom övertar personal från ST-Ericssons R&D center i Linköping
 • Cybercom utvecklar en kommunikationsportal och e-handelsplats för Svensk Energis tjänster
 • Cybercom får uppdrag från företaget Perstorp

Q4

 • Bo Strömqvist blir ny försäljningschef på Cybercom
 • Didner & Gerge Fonder tar plats i Cybercoms valberedning
 • Cybercom utvecklar lösningar till Volvo Car Corporations första uppkopplade infotainmentlösning
 • Cybercom levererar Outotecs nya system Virtual Experience Training
 • Cybercom får uppdrag av Mobill angående drift av mobila betalningssystem
 • Cybercom utvecklar mobila tjänster åt IDG
 • I november initieras ett besparingsprogram, 88 medarbetare berörs genom uppsägningar
 • En ny organisation skapas med färre hierarkiska nivåer och större fokus på Norden