Kalendarium och investor relations

Kalendarium och investor relations

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten, januari – mars 2013 3 maj 2013
Delårsrapport, januari – juni 2013 15 juli 2013
Delårsrapport, januari – september 2013 25 oktober 2013
Bokslutskommuniké, januari – december 2013 13 februari 2014

Analytiker som följer Cybercom och branschen

Analytiker Företag Ort Telefon
Anders Hillerborg ABG Sundal Collier Stockholm 08-566 28 600
Christian Lee Redeye Stockholm 08-545 01 347
Viktor Lindeberg Carnegie Investment Bank Stockholm 08-676 88 00
Mikael Laséen Carnegie Investment Bank Stockholm 08-676 88 00
Johanna Ahlqvist SEB Stockholm 08-522 29 500
Daniel Djurberg Nordea Bank Stockholm 08-614 70 00
Stefan Olsson Ålandsbanken Stockholm 08-791 48 00

Kontakt

Kristina Cato
Informationschef och ansvarig för IR

Telefon: 0708-64 47 02

E-post: kristina.cato@cybercom.com

Cybercom Group AB (publ)

Box 7574

103 93 Stockholm

Besöksadress:
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Växel: 08-578 646 00

Fax: 08-578 646 10

E-post: info@cybercom.com

www.cybercom.se